Kontakty na pracovníky


Bc. Václav Bujáček Starosta 572 646 821
Zdeněk Mahdal Místostarosta, správce obecního majetku, vodohospodář, zaměstnanec obce 737 779 377
Libuše Rezková Účetní 572 646 821
Hana Drábková Referentka 572 646 821
Ing. Jan Mahdal Hajný obce a OLH 737 938 975