Poplatky


Poplatek za odpady

Číslo účtu: 4267210339/0800
Variabilní symbol: 1345
Specifický symbol: č. popisné

 

Vodné a stočné

Číslo účtu: 4267210339/0800
Variabilní symbol: 2310
Specifický symbol: č. popisné

 

Poplatek za internet

Číslo účtu: 4267210339/0800
Variabilní symbol: 3349
Specifický symbol: č. popisné