Kontakty na pracovníky


Zdeněk Mahdal

Místostarosta, správce obecního majetku, vodohospodář, zaměstnanec obce