Zastupitelstvo obce


Složení zastupitelstva (2022-2026)

Bc. Václav Bujáček starosta
Zdeněk Mahdal místostarosta
 
Finanční výbor:
Předseda finančního výboru:   Ing. Ludmila Špačková
Členové finančního výboru:  
Eva Odstrčilíková, Eva Machalíková
 
Kontrolní výbor:
Předseda kontrolního výboru: Bc. Petr Podolan
Členové kontrolního výboru:  
Ing. Tomáš Barát, Vladislav Švehlík
 
Výbor pro sociální a zdravotní záležitosti:
Předseda výboru:        Marie Maliňáková
Členové výboru:
Eliška Smetanová, Bc.Stanislava Hanzlíčková         
 
Výbor pro kulturní a sportovní záležitosti:
Předseda výboru:                                   Ing. Pavel Cícha
Členové výboru: 
Bc. Stanislava Guryčová, Kateřina Bujáčková
 
Výbor pro stavební záležitosti:
Člen výboru: Mgr. Petr Gazdík
Členové výboru: 
Josef Čubík, Pavel Horňák ml.
 
Výbor pro životní prostředí a zemědělství:
Předseda výboru:    Pavel Horňák
Členové výboru:  
Bc. Josef Berka, Bc. Marek Procházka
 
Výbor pro občanské záležitosti:
Předseda výboru:    Mgr. Hana Beníčková
Členové výboru:  
Zdeňka Mahdalová, Mgr. Hana Máčalová

 

na fotce zleva: Pavel Horňák, Mgr. Hana Beníčková, Zdeněk Mahdal, Marie Maliňáková, Václav Bujáček, Ing. Ludmila Špačková,
Mgr. Petr Gazdík, Ing. Pavel Cícha, Bc. Petr Podolan