Služby obce pro občany


  • Příprava kupních smluv, darovacích smluv, směnných smluv, nájemních smluv, smluvy o výpůjčce, smlouvy o zřízení věcného břemene
  • Žádost o přidělení/zrušení čísla popisného/čísla evidenčního (Žádost ke stažení [DOCX 14.3 kB])
  • Pomoc s vyhledáváním pozemků
  • Poradenství v oblasti stavebního zákona
  • Poradenství při komunikaci s jinými úřady
  • Kácení dřevin (Žádost ke stažení [DOCX 1.03 MB])
  • Žádost o umístění do chráněného domu v Suché Lozi (Žádost ke stažení [PDF 217 kB])
  • Pronájem obecní techniky a obecního zařízení dle níže uvedeného ceníku 
  • Pronájmy obecních budov

 

Obecní technika:

a) obecní traktor – 1 MH – 600,– Kč
b) obecní vlečky – 1 MH – 200,– Kč
c) obecní traktor a vlečka – 1 MH – 600,– Kč
d) obecní automobil Peugeot
- 1 km - 15,- Kč - bez řidiče
- 1 km - 7,- Kč   - bez řidče - pouze pro občany ze Suché Lozi
- 1 km - 18,- Kč - s řidičem
- 1 km - 10,- Kč - s řidičem - pouze pro občany ze Suché Lozi

e) obecní lešení – 1 den – 10,– až 20,– Kč – cena se určí dle množství

 

Pronájmy obecních budov

a) pronájem obecní kuchyně n – 2.500,– Kč + energie
b) pronájem kulturního domu – 5.000,- Kč, a to na dny: pátek odpoledne – sobota – neděle do 15 hod. V případě, většího počtu dnů bude za každý započatý den účtováno 1.000,- Kč/den.
 - v případě smuteční hostiny je stanovena jednorázová částka 200,- Kč
 
c) pronájem obecního sálku – 2.500,- Kč a to na dny: pátek odpoledne – sobota – neděle do 15 hod. V případě, většího počtu dnů bude za každý započatý den účtováno 500,- Kč/den.
- v případě využití sálku na jeden den, např. křtiny, je stanovena částka 1.250,- Kč.
 
d) pronájem obecního vybavení – stůl – 10,– Kč/ks – židle – 5,– Kč/ks – nádobí z obecní kuchyně – do 100 ks – 50,– Kč – nad 100 ks – 100,– Kč
 
Zvýšené nájemné za jednotlivé prostory bude platné od 1. 1. 2023.

Pozn. pronájem kulturního sálu, kuchyně, obecního sálku a vybavení zajišťují pracovníci Obce Suchá Loz, kontakt: tel.572 646 821, e-mail: obec@suc­haloz.cz. V případě poškození nebo rozbití zařízení je nájemce povinen uhradit škodu pronajímateli v plné výši.