Povinná publicita dotovaných projektů


Rozvoj siete cyklistických ciest pod Velkou Javorinou

Společný projekt tří partnerů obec Stará Myjava, obec Poriadie a obec Suchá Loz.

„Rozvoj siete cyklistických ciest pod Velkou Javorinou“,

kód projektu NFP 304020X206, podpořeného z OP Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

Společný projekt tří partnerů obec Stará Myjava, obec Poriadie a obec Suchá Loz.

Výstavba/rekonstrukce cyklostezek a cyklotras zlepšujících přístup a propojení kulturních přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu, včetně doplňkové infrastruktury.

 

 

Stará Myjava      

příspěvek ERDF 446 460,52 EUR 

národní financování  52 524,76 EUR

spolu účast žadatele 26 262,39 EUR

celkem 525 247,67 EUR 

Poriadie

příspěvek ERDF 134 894,52 EUR

národní financování 15 869,94 EUR

spolu účast žadatele 7 934,98 EUR

celkem 158 699,44 EUR

Suchá Loz 

příspěvek ERDF 152 141,92 EUR 

národní financování 8 949,52 EUR 

spolu účast žadatele 17 899,06 EUR

celkem 187 990,50 EUR   

EÚ (EFRR)          733 496,96 EUR

státní rozpočet        77 344,22 EUR

obce                        52 096,40 EUR

celkem:                 862 937,58 EUR

 

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.