Povinná publicita dotovaných projektů


REKONSTRUKCE LC SUCHÁ LOZ - I. ETAPA

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.