Aktuality


Zveřejněno 17. 6. 2024

UZAVÍRKA a STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

V rámci stavby dojde k úplné uzavírce silnice III/4983 v km 0,000 – 1,289 (obec Strání směrem k obci Březová) a silnice III/4984 v km 0,788 – 2,778 (od silnice I/50 směrem k obci Lopeník), viz DIO. Důvodem uzavírky je rekonstrukce povrchu vozovky.

Obousměrná objízdná trasa pro uzavřený úsek „obec Strání směrem k obci Březová“ bude vedena po silnici

I/54, III/4982, III/4981, III/4983, III/4984 přes zastavěné území obce Strání, Korytná a Březová, viz příloha.

Obousměrná objízdná trasa pro uzavřený úsek „od silnice I/50 směrem k obci Lopeník“ bude vedena po silnici I/50, III/4981, III/4983, III/4984 přes zastavěné území obce Suchá Loz, Březová a Lopeník, viz příloha.

 

Obec Suchá Loz - uzavírka omezení provozu [PDF 145.61 kB]

III-4983, III-4984 BŘEZOVÁ - NIVNICE A BŘEZOVÁ - STRÁNÍ [PDF 1.26 MB]

ZPĚT NA AKTUALITY